နေမာ ဝိဘဇၨဝါဒိေနာ အနႏၲ ဇိနႆ

မနာပဒါယီ အရွင္၀ိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း

၁၃၃၆ခု၊ ျပာသုိလ္လဆန္း (၄)ရက္၊ (၁၅-၁-၁၉၇၅) ဗုဒၶဟူးေန႔ တြင္၊ ပဲခူးတုိင္း၊ ဒုိက္ဦးၿမိဳ႕၊ အုပ္၀င္းေက်းရြာ၊ ခမည္းေတာ္ ဦးတင္ေမာင္၊ မယ္ေတာ္ ေဒၚခင္ေထြးတုိ႔မွ ေမြးဖြားသည့္ တတိယေျမာက္ သားရတနာ ျဖစ္သည္။

၁၃၄၈ခု၊ တန္ခူးလဆန္း (၃)ရက္ (၁၉၈၂)၊ စေနေန႔တြင္ ဘဒၵႏၲသီလာစာရကုိ ဥပစၨ်ာယ္ျပဳ၍ ရွင္သာမေဏျပဳကာ သာသနာ့ေဘာင္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၃၅၆ခု၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း (၃)ရက္ (၅-၁၁-၁၉၉၄)၊ စေနေန႔တြင္ ပါဠိတကၠသုိလ္ ကုိင္းကုန္းေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေကလာသကုိ ဥပစၨ်ာယ္ျပ၍ ရဟန္းအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူသည္။

သာသနာ့ေဘာင္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ အိမ္ေတာ္ရာေက်ာင္းတုိက္ သီရိေဇယ်ဳံေက်ာင္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေျမာင္း ဓမၼာလကၤာရ ပရိယတၱိစာသင္တုိက္၊ ခရမ္းၿမိဳ႕၊ ပါဠိတကၠသုိလ္ကုိင္းကုန္းေက်ာင္းတုိက္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ သာသနာ့မ႑ိဳင္ ပါဠိတကၠသုိလ္ေက်ာင္းတုိက္တုိ႔တြင္ ပရိယတၱိစာေပမ်ားကုိ ဓမၼာစရိယတန္းအထိ အဆင့္ဆင့္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည္။

၁၃၅၆ (၁၉၉၄)ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပရိယတၱိ သာသနာ့တကၠသုိလ္သုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး ဓမၼာစရိယက်မ္းစာမ်ားႏွင့္ ေလာကီပညာရပ္မ်ားကုိ ေလ့လာသင္ယူကာ ၁၉၉၈ခုႏွစ္တြင္ သာသနတကၠသီလ ဓမၼာစရိယ B.A (Buddhism)ဘဲြ႕ကုိ ရရွိသည္။

၂၀၀၁ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ သာသနတကၠသီလ မဟာဓမၼစရိယ M.A (Buddhism)ဘဲြ႕အတြက္ ဘဲြ႕ယူ က်မ္းစာေရးသား ျပဳစုရင္း တစ္ဘက္မွလည္း ပိဋကတ္ဆုိင္ရာ အဂၤလိပ္စာဌာနတြင္ အဂၤလိပ္စာ နည္းျပတာ၀န္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီး သင္တန္းေက်ာင္း၏ အဂၤလိပ္စာ ဆရာတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ပဋိပတ္အလုပ္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာႀကီးတြင္ ၁၉၉၈ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ (၁၀ရက္တရားစခန္း)၊ ၁၉၉၉ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ (၁၀ရက္တရားစခန္း)၊ ၂၀၀၁ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ (၄၅ရက္တရားစခန္း)မ်ား ၀င္ေရာက္ကာ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၄ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ခုႏွစ္အထိ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ Geumgang Universityတြင္ အစုိးရပညာသင္ဆုျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ကာ ကုိရီးယားဘာသာစကားႏွင့္ ကုိရီးယားဗုဒၶဘာသာကုိ ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည္။

၂၀၀၉ခုႏွစ္ ႏွစ္စမွ စတင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ အိမ္ေတာ္ရာတုိက္၊ သီရိေဇယ်ဳံေက်ာင္း၏ ပဓာန နာယကတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရင္း၊ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕တြင္လည္း စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား သာသနာျပဳေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိ ဦးေဆာင္တည္ေထာင္၍ နာယကဆရာေတာ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူကာ ျမန္မာ၊ ကုိရီးယား သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ “မခ်စ္မမုန္း အေကာင္းဆုံး”ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ပထမဆုံး လုံးခ်င္းစာအုပ္ကုိ စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ (အျခားစာအုပ္မ်ားလည္း ဆက္လက္ထုတ္ေ၀ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။)

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ အိမ္ေတာ္ရာေက်ာင္းတုိက္၊ သီရိေဇယ်ဳံေက်ာင္းႏွင့္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕၊ စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတုိ႔၏ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူကာ တရားေဟာ တရားျပ၊ စာေရးစာခ် စသည့္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရင္း http://www.venvicitta.com http://cafe.naver.com/cittasukha ဟူေသာ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတုိ႔မွလည္း ဓမၼစာေပမ်ား ေရးသားကာ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အြန္လုိင္းသာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိသည့္အျပင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား ဓမၼအေမြႏွင့္ ပညာအေမြမ်ား ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပညာဒါန ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ႀကိဳးစားအေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။

http://www.venvicitta.com/2008/03/blog-post_7600.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s