နေမာ ဝိဘဇၨဝါဒိေနာ အနႏၲ ဇိနႆ

ဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္ ျဖစ္ရန္အေျခခံ အခ်က္(၁၀)ခ်က္

ဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္ ျဖစ္ရန္အေျခခံ အခ်က္(၁၀)ခ်က္

ဗုဒၶဘာသာစစ္ဆုိတာဟာ ကံ- ကံ၏အက်ဳိးကုိ ယုံၾကည္ရန္အခ်က္ ၁၀-ခ်က္ကုိ သတ္မွတ္ထားသည္ကုိ သိရွိရပါသည္။၄င္းတုိ႔မွာ

၁။ေပးကမ္းက်ဳိးရွိ၏။

၂။လက္ဦးလက္ဖ်ားေပးလွဴပူေဇာ္က်ဳိးရွိ၏။

၃။အၾကီးအက်ယ္ေပးလွဴပူေဇာ္က်ဳိးရွိ၏။

၄။သုစရုိက္(၁၀)ပါး၏ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဒုစရုိက္(၁၀) ပါး၏ ဆုိးက်ဳိးရွိ၏။

၅။ဤလူ႔ဘုံေလာကသည္ရွိ၏။

၆။ဤလူဘုံမွတစ္ပါး နတ္ဘုံ ငရဲဘုံရွိ၏။

၇။အမိ၌ ေကာင္းစြာလုပ္ေက်ြးေမြးျမဴျခင္း၌ေကာင္းက်ဳိး၊ ျပစ္မွားလြန္က်ဴးျခင္း၌ မေကာင္းက်ဳိးရွိ၏။

၈။ အဖ၌ ေကာင္းစြာလုပ္ေက်ြးေမြးျမဴျခင္း၌ ေကာင္းက်ဳိး ၊ ျပစ္မွားလြန္က်ဴးျခင္း၌ မေကာင္းက်ဳိးရွိ၏။

၉။ေလာကတစ္ပါးမွ ေလာကတစ္ပါးသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႔၍ ပဋိသေႏၶစြဲ ေနကုန္ေသာ သတၱဝါတုိ႔သည္ ရွိ၏။

၁၀။ေလာက၌ အညီအညြတ္ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ေကာင္းစြာက်င့္ၾကကုန္ေသာ ဤေလာက၊ တမလြန္ေလာက ကုိ ကုိယ္တုိင္ ဒိ႒သိျမင္၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ ေဟာၾကားၾကေပကုန္ေသာ ရဟန္း၊ ပုဏၰား၊ ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶ၊ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္ ရွိကုန္၏ ဟု သိထားရမည္တည္း။

(ဤကား ဒသဝတၳဳက သမၼာဒိ႒ိတည္း)

ဤသမၼာဒိ႒ိတည္လ်ွင္ပင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဆုိရျပီ။ ပထမအဆင့္ပင္ျဖစ္၏။ ခႏၶာ အာယတန၊ဓာတ္၊သစၥာ၊ပဋိစၥ သမုပၸါဒ္တုိ႔ကုိ ဓာတ္ကြဲေအာင္ၾကည့္နုိင္၊ ျမင္နုိင္မွ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အလတ္တည္း။ ဝိပႆနာ သမၼာဒိ႒ိ ဥာဏ္ကုိရေသာ ပုဂၢဳိလ္ကား ဘာသာဝင္အၾကီးတည္း။ သစၥာေလးပါးကုိ ေပါက္ေရာက္ျပီးေသာ ေသာတာပန္ ပုဂၢဳိလ္သည္သာ ပရမတၳ ဗုဒၶဘာသာဝင္အစစ္ၾကီးေပတည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေသာတာပန္ ပုဂၢဳိလ္သည္ ေနာက္ေနာက္ဘဝတုိ႔၌လည္း သဗၺညဳဗုဒၶသရဏဂုံ အျပီး ျမဲေနေသာေၾကာင့္ တည္း။ဗုဒၶဘာသာဝင္အလတ္၊အၾကီးတုိ႔ကား ယခုဘဝသာလ်ွင္ စိတ္ခ်ရကုန္၏။ အငယ္သည္ကား တစ္ေန႔ တစ္ရက္မ်ွပင္ စိတ္မခ်ရေသး။ ယေန႔ ဗုဒၶဘာသာ နက္ျဖန္ စာျဖဴဝင္ ျဖစ္နုိင္ေသးသူျဖစ္၏။ စိတ္မခ်ရေသး။ ဒါေၾကာင့္ အားလုံးေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္ေကာင္းမ်ားလည္း ပရမတၳ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မျဖစ္ေသးလင့္ ကစား ဗုဒၶဘာသာ အလတ္၊ အၾကီးအဆင့္ေလာက္ေတာ့ ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းသမွဳ ျပဳလုိက္ရပါသည္။

စာတ္ဖတ္သူအားလုံးကုိယ္စိတ္ ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္ အိႏၵိယနုိင္ငံ)

2 responses

  1. yarzar

    I’d like to know who defined those 10 items. Buddha defined those? I don’t think so. I think it is just assumptions of somebody.

    December 12, 2011 at 3:37 pm

  2. yarzar

    And I believe nobody has right to define those rules except from Buddha.

    December 12, 2011 at 3:40 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s