နေမာ ဝိဘဇၨဝါဒိေနာ အနႏၲ ဇိနႆ

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ေ၀ဘူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဧ။္ ညႊန္ျပေတာ္မူေလ့ရွိေသာ ဓမၼလမ္းစဥ္

၁) ဘုရားအဆုံးအမၿဖစ္တဲ.ပိဋကသုံးပုံအကုန္လုံးဟာဆင္းရဲမွလြတ္မႈတခုၿဖစ္၍နည္းေတြမ်ား

ေသာ္လည္းအားလုံးအတူတူပါပဲ။အကုန္လုံးလိုက္ၿပီးလုပ္စရာမလိုပါဘူး။အမ်ားႀကီးထဲကႀကိဳက္

တာတခုခုကို၀ီရိယမွန္မွန္ႏွင္. သန္သန္လုပ္ဖို.အေရးႀကီးတယ္။

၂)စရဏႏွင့္ဝိဇၨာ တၿပိဳင္နက္ၿဖစ္ေအာင္လုပ္ရတယ္၊တခ်ိန္တည္းမွာအလုပ္ႏွစ္ခုၿပီးတာဟာ

ဒါပဲရွိတယ္။

၃)ဘုရားစကား၊ဆရာစကား၊တထစ္ခ်နာယူ၊အရာရာရုိေသ၊ကိုယ္ကိုႏွိမ္ခ်၊ခႏၲီႏွင္. ေမတၲာမ်ား

မ်ားထားၿပီးလုပ္ရတယ္။

၄)ဝိပႆနာဆိုတာထင္းရွားရွိတဲ.တရားကိုၿမင္ေအာင္ရႈမွတ္ၿခင္းပင္ၿဖစ္တယ္၊ထင္ရွားရွိတယ္

တရားကိုၿမင္ေအာင္မရႈႏိုင္ရင္ဝိပႆနာမၿဖစ္ဘူး

၅)ထင္ရွားရွိတယ္တရားဆိုတာတၿခားမွာသြား၍ရွာရတာမ်ဳိးမဟုတ္၊ေရွာင္မရ၊တိမ္းမရမၿမင္ခ်င္

၍မေနရေအာင္ကိုယ္မွာအၿမဲထင္ရွားရွိေနတဲ.ရုပ္နာမ္တရားေတြၿဖစ္ပါတယ္။

၆)ကိုယ္မွာအၿမဲထင္ရွားရွိတဲ.ရုပ္နာမ္တရားေတြထဲမွာလူတိုင္းနားလည္လြယ္ကူတာဟာအာနာပါန

=ထြက္ေလ၀င္ေလရႈမွတ္မႈၿဖစ္ပါတယ္။

၇)ထြက္ေလ၀င္ေလဆိုတာအမိ၀မ္းမွေမြးကတည္းကေသသည္အထိအၿမဲမၿပတ္တရစပ္ရွိေနတဲ.

တရားသေဘာၿဖစ္ပါတယ္။အလုပ္လုပ္ေနရင္း၊စကားေၿပာေနရင္း၊စာက်က္ေနရင္း၊အိပ္ေပ်ာ္ေန

ရင္းလဲရွိေနပါတယ္။

၈)ထြက္ေလ၀င္ေလအၿမဲမၿပတ္ရွိေနေသာ္လဲအမွတ္တမဲ.ေနႀက၍သတိမမူဂူမၿမင္ၿဖစ္ေနႀကတယ္။

သတိမူရင္ၿမဴကိုေတာင္ၿမင္ရတယ္ဆိုတာလိုဂရုစိုက္ၿပီး၊ႀကည္.ရႈေနမွရွိမွန္းသိႀကတယ္။

၉) “ႀကည္”.ဆိုရာမွာဝိပႆနာၿဖစ္ဖို.ရာအတြက္ထြက္ေလ၀င္ေလထိရာႏွာဖ်ားႏွာ၀မွာ၀င္တိုင္း

ထြက္တိုင္းရိပ္ရိပ္ ရိပ္ရိပ္ႏွင္.တထိတည္းထိေနတာကိုတသိတည္းသိေနေအာင္၊တရစပ္သိ

ၿမင္ေအာင္ႀကည္.ရႈေနရမယ္။အိမ္အမိုးကိုစပ္ေအာင္ထူထူမိုးမွေနပူဒဏ္မိုးရြာဒဏ္ကိုခံႏိုင္တယ္

(၂၄-နာရီတစပ္တည္းရပါေစ)

၁၀)တရက္၂၄-နာရီတစပ္ေလာက္ရလွ်င္အလြန္သိသာပါတယ္။(နိသဇ္ဓုတင္ေဆာင္)။ဘုရား

ဆံုးမတာမွန္သမွ်ဆင္းရဲေအာင္မဆံုးမဘူး၊ခ်မ္းသာဖို.ခ်ည္းပဲ။ဘုရားလက္ထက္ကနိသဇ္ေဆာင္

ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ပိုၿပီးအသက္ရွည္က်န္းမာႀကတယ္။အိပ္ခ်င္လို.အိပ္္လွ်င္တသံသရာလံုးႏိုးေတာ့မွာ

မဟုတ္ေတာဘူး။အိပ္ခ်င္လွ်င္မအိပ္ခ်င္တဲ.ေနရာရွိတယ္၊အဲဒီကုိေရာက္ေအာင္သြား။

၁၁)ထိတာကိုသိေနလွ်င္သိက္ခါသုံးပါး၊မဂ္ဂင္ရွစ္ပါးမွအစေဗာဓိပက္ခိယာတရား(၃၇)ပါးပိဋကတ္

သံုးပံုအလံုးစုံတၿပိဳက္နက္ပါ၀င္ၿပီးၿဖစ္တယ္။

၁၂)ထိတာဟာရုပ္သေဘာၿဖစ္တယ္၊သိတာဟာနာမ္သေဘာၿဖစ္တယ္။

၁၃)တရိပ္ရိပ္ႏွင္.ထိတုိင္းေပ်ာက္တိုင္း(ရုပ္နာမ္)ၿဖစ္မႈပ်က္မႈေတြၿဖစ္ပ်က္၍ေနၿခင္းၿဖစ္တယ္။

၁၄)တရိပ္ရိပ္ႏွင္.ႏွားဖ်ားႏွာ၀မွာထိလိုက္ေပ်ာက္လိုက္ေနတာကိုသာတဆဲတည္းသိၿမင္ေအာင္

ႀကည္.ရႈေနရင္ႀကာလွ်င္ဝိပႆနာသမာဓိတစထက္တစတခဏတိုးတက္ၿပီးအားႀကီးလာတဲ.အခါ

ႏွာဖ်ားႏွာ၀တြင္သာမကခႏၶာကိုယ္မွာလဲအလိုလိုတရိပ္ရိပ္တရြရြၿဖစ္ေနတာကိုေတြ.ရမယ္။

၁၅)တကိုယ္လံုးတရိပ္ရိပ္အၿမဲမၿပတ္ၿဖစ္ပ်က္ေနတာကိုေတြ.လာရတဲ.အခါအအနိစၥေကာင္း

စြာၿမင္ေသာေႀကာင္.ဒုကၡႏွင္.အနတၱ ဟာအလိုလိုထင္ၿမင္လာပါလိမ္.မယ္၊ပါးစပ္ကေနဆိုေန

ဖို.မလိုပါဘူး။ဝိပႆနာအလုပ္ဟာထိမႈကိုႀကည္.ရႈေနရုံသာၿဖစ္တယ္။ိုႀကည္.ရႈေနရင္းသိထိုက္

သမွ်ကိုအလိုလိုတစ္ေန.ထက္တစ္ေန.တိုးၿပီးတိုးၿပီးသိလာပါလိမ္.မယ္။

၁၆)အဲဒီလိုတရိပ္ရိပ္ႏွင္.ထိမႈသိမႈတို.ကိုႀကည္.ရႈေနရင္းမဂ္ဥာဏ္၊ဖိုလ္ဥာဏ္ဆိုက္လာၿပီဆိုလွ်င္

အလြန္သိသာလွပါတယ္၊ဘယ္လိုသိသာသလဲဆိုေတာ. “ေရငတ္၍ေနေသာသူသည္ေရကို

ေသာက္ရသည္ရွိေသာ္ေရငတ္ေၿပ”သကဲ.သို.ၿဖစ္သြားေတာ.တယ္။သူမ်ားေမးစရာမလို၊ကိုယ္တိုင္

သိမယ္။

၁၇)မဂ္ဖိုလ္ဥာဏ္ေရာက္ၿပီးလို ့ဖလသမာပတ္ကို၀င္စားခ်င္လွ်င္မိမိလာခဲ.ဖူးတဲ.ဝိပႆနာ

လမ္းကိုၿပန္ႀကည္.ရတယ္၊ဖလသမာပတ္ဟာကိုယ္ပိုင္အိမ္ႏွင္.တူတယ္။

၁၈)ယုံယုံႀကည္ႀကည္လုံ.လ၀ီရိယရွိရွိႏွင္.ထိမႈသိမႈတို ့ကိုသာသဆက္ထဲၿဖစ္ေအာင္ႀကည္.

ရႈေန၊ေထြလီကာလီေတြကိုလိုက္မလုပ္ႏွင္.၊အခုလုပ္၊အခုမီးၿငိမ္း၊အခုခ်က္ခ်င္းပဲခ်မ္းသာတယ္၊

(အကာလိေကာ)။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s