နေမာ ဝိဘဇၨဝါဒိေနာ အနႏၲ ဇိနႆ

သၾကားႏွင့္ဆား စားမွသိ ( ေဝဘူဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး )

ဒကာႀကီးရဲ. သည္.လိုေၿပာပါမယ္၊ သႀကားတို. ဘာတို.ေတာ ဒကာႀကီးက ခ်ဳိတယ္လို. ေၿပာ

မယ္ မဟုတ္လား၊ ဒို.ကေတာ. မစားဖူးေသးဘူးေလ၊ ေတာထဲက ရဟန္းက ဒကာႀကီးတုိ.ကို

သႀကားခ်ဳိ သလား ေၿပာစမ္းပါ ဆိုရင္ ဒကာႀကီးက ခ်ဳိတယ္လို. ေၿပာမွာပဲ မဟုတ္လား။ သည္

ေတာ. ဒို.က ဒကာႀကီးရဲ. သႀကားခ်ိဳတာ ကိုေၿပာစမ္းပါ ဆိုရင္ ဘယ္ႏွယ္ေၿပာမလဲ။ (တပည္.

ေတာက စားဖူးလို ေၿပာတတ္ပါတယ္ဘုရား။ မစားဘူတဲ. ပုဂၢိဳလ္မ်ားကေတာ. မေၿပာတတ္ပါ

ဘုရား။) ဒို.က မစားဘူးလို. သႀကားခ်ိဳတာ ဘယ္လိုလဲ လို.ေၿပာစမ္းပါ။(ထန္းလ်က္ထက္ အ

ွမ်ားႀကီး ေကာင္းပါတယ္ ဘုရား) ဒါၿဖင္.ဒို.ကေၿပာမယ္၊သႀကားဟာ ခ်ိဳတယ္ဆိုတာက ထန္းလ်က္

ထက္ေကာင္းတယ္ ဆိုေတာ.ဒို.ကသိပါ.မလား။ (မသိပါဘုရား)။

ေမး။ သႀကားအခ်ိဳ တကယ္သိေအာင္ ဒို.ကို ေၿပာစမ္းပါဦး။

ေၿဖ။ သႀကားအခ်ိဳ တကယ္သိေအာင္ မေၿပာတတ္ေအာင္ ၿဖစ္ေနပါတယ္ဘုရား။

ဒကာႀကီးက စားဖူးသားပဲ၊ ဘာေႀကာင္.မေၿပာတတ္ရမွာလဲ။(တပည္.ေတာ္မေၿပာတတ္ေတာ.ပါဘုရား၊

အရွင္ဘုရားပဲ ဘုဥ္းေပးႀကည္.ပါလို.ေၿပာရမွာပါဘုရား။)

ေမး။ သႀကားရဲ. ပုံသ႑ာန္ ေၿပာစမ္းပါ ဆိုေတာ. ဘယ္.ႏွယ္ ေၿပာမလဲ။

ေၿဖ။ ဆားႏွင္.တူတယ္လိုေၿပာရမွာပါဘုရား။ ဒါေပမယ္.ဆားကေတာ. ပုရြက္ဆိတ္မတက္ဘူး၊

သႀကားကေတာ. ပုရြက္ဆိတ္တက္တယ္၊အခုလိုေၿပာေပမယ္.၊ အရွင္ဘုရားသိမွာမဟုတ္ပါ ဘုရား။

ဒါၿဖင္.ဘယ္ေတာ.မွသိမွာလဲ။(အရွင္ဘုရားဘုဥ္းေပးမွ သိမွာပါဘုရား) သႀကားပုံသ႑ာန္က ဆားႏွင္.တူတယ္ဆိုေတာ.ဒို.က ဆားေရာ သႀကားေရာ ေကာင္းေကာင္းမၿမင္ဖူးဘူး။ သည္ေတာ. ဆားႏွင္. သႀကားကြဲၿပားေအာင္ ဘယ္လိုေၿပာမလဲ။

(ထုံးမႈန္. ႏွင္. ခပ္ဆင္ဆင္ ပါဘုရား။) ၿဖဴၿဖဴေဖြးေဖြးလား။ ဒို.က ဆားကိုသာ ၿမင္ဖူးေတာ. သည္ဆားကိုပဲ သႀကားဆို ၿပီး စားေရားဗ်ာ၊သည္ေတာ. ဘယ္ႏွယ္လဲ၊သႀကားအမွန္ကို ေတြ.ပါ.မလား။(ဆားႏွင္.ပဲေတြ.

မွပါဘုရား။)သည္ ေတာ.ဒို.ကမွတ္ရေတာ.မယ္။ သႀကားဆိုတာ ငန္တာ ထင္ပါရဲ. လုိ.မွတ္ရေတာ.မယ္။ (တပည္.ေတာ္ပာာ အနိစၥဘယ္လို မွတ္ရမွန္း မသိသလို လြဲေနမွာပါပဲဘုရား။)

အဲသည္ေတာ. သႀကားပုံသ႑ာန္ကို ေလွ်ာက္ေၿပာရင္ လြဲစရာေတြ အမ်ားႀကီး ၿဖစ္ေနၿပီ၊ေသေသခ်ာခ်ာ ေၿပာမွၿဖစ္မယ္။ (သႀကားကိုယူလာၿပီး အရွင္ဘုရား ဘုဥ္းေပးပါလို

ေၿပာမွပဲ ၿဖစ္မွာပါဘုရား။) သႀကားေတာ.သိၿပီေၿပာစမ္းပါလို. ဆိုေတာ. ဘယ္.ႏွယ္လဲ။

(ေၿပာေတာ. ေၿပာပါရေစႏွင္.၊ဘုဥ္းေပး ပါလို.ေၿပာရမွာပါပဲဘုရား။) စားရင္ငန္မွာလား။

(သႀကားစားရင္ေတာ.ခ်ိုဳမွာပါပဲ ဘုရား။)

ေမး။ အဲသည္ေတာ. ဒကာႀကီးက သႀကားစားေနတဲ. လူနားက ထိုင္ၿပီး ခ်ဳိၿပီ ခ်ိဳၿပီ လို ေၿပာေနရ ဦးမွာလား။

ေၿဖ။ မေၿပာရပါဘုရား။

ေမး။ အဲသည္လိုပါးစပ္က မေၿပာေတာ. သႀကားကေရာမခ်ိဳ ေတာ့ဘူးလား။

ေၿဖ။ ခ်ိဳတာပါပဲဘုရား၊ ေၿပာလဲ နားၿငီးရုံ ရွိမွာပါ ဘုရား။

ေမး။ သႀကားဟာ စားသည္ႏွင္. တၿပိဳက္နက္ ဘယ္.ႏွယ္လဲ။

ေၿဖ။ အဟုတ္ဆိုရင္ ခ်ိဳမွာပါပဲ ဘုရား။

ေမး။ သည္ရဟန္းကေတာထဲက ရဟန္းဗ်ာ့၊ ငါ အကုန္လုံး မခ်ိဳဘူး၊ၿမိဳ.ထဲက ဒကာႀကီးေတြ

ေလာက္ ၿပည္.ၿပည္.စုံစုံမခ်ိဳပဲ တ၀က္ေလာက္ ခ်ိဳလိုက္မယ္၊ေလ်ာ.ခ်ိုဳလိုက္မယ္ဆိုၿပီး ခ်ိဳမွာလား။

ေၿဖ။ မ်က္ႏွာမလိုက္ပဲ အတူတူခ်ိဳမွာပါ ဘုရား။

ဒါေႀကာင္. ခုနကရုပ္နာမ္မ်ားကိုလဲ ခုနက လိုမွတ္ေလ။ သႀကားလိုပဲ ခ်ိဳပါလိမ့္မယ္ဗ်ာ။

သည္လိုမွတ္ရင္း မွတ္ရင္းႏွင္. သႀကားႏွင္.ဆားလြဲမွား ေနဦးမွာလားဗ်ာ.။ ဒကာႀကီးက ဆားႏွင္. သႀကားေသေသခ်ာခ်ာကြဲသလား။ဒကာႀကီးဟာ ေစ်းထဲကို မႀကာမႀကာေရာက္သြားၿပီး

ဆား၀ယ္စမ္း ဆိုရင္ သႀကား၀ယ္လာမွလား။(မမွားပါဘုရား၊ ကုလားကိုယ္တိုင္ ဆားဆိုရင္

ဆားပဲ ေပးလိုက္တာပါပဲ ဘုရား)

အခုလဲ ကုလားကေတာင္ မမွားဘူးဆိုေတာ. အတု အတူမရွိတဲ. ဘုရားရွင္ ေသေသခ်ာခ်ာ

ကုိယ္ေတာ္ တိုင္ထိုးထြင္းၿပီး သိပါတဲ.အတိုင္း ဆင္းရဲကလြတ္ခ်င္တဲ. လူနတ္ၿဗဟၼာ တို.ကို

စား ဆိုၿပီးေသေသခ်ာခ်ာေပးလိုက္တာပဲ၊ စားသာစား၊ မမွားပါဘူးဗ်ာ.၊ မွားမွားစိုးတာႏွင္.

မစားဘဲေနတာလား။ (သည္အခ်ိန္ေတာင္မ ေရာက္ေသးပါဘုရား၊ေၿပာတာ နားေထာင္တုန္း

ပါပဲ ဘုရား။) ဒါၿဖင္.ခုနကေၿပာသလိုစားဗ်ာ့၊ မမွားပါဘူးတဲဗ်ာ.၊ေအး..ဘာေႀကာင္. မမွားသ

လဲဆိုရင္ ရုပ္နာမ္ဆိုတဲ.ဟာ အစဥ္အၿမဲ ၿဖစ္ၿပီးပ်က္ေနတာေတြ.ပဲ။

ေမး။ ဒါေပမဲ.ဘာေႀကာင္.အခုမသိေသးသလဲဆိုရင္ စားဆိုရုံႏွင္. မစားဘဲေနရင္သိပါ.မလား။

ေၿဖ။ မစားဘဲႏွင္.ခ်ိဳတာငန္တာကိုမသိႏိုင္ပါဘုရား။

ေအး…အခုလဲ သည္လိုကေတာ. သိေနတယ္။ဒါကရုပ္၊ဒါကနာမ္၊ဒါကသုတ္၊ဒါက၀ိနည္း၊ဒါကအဘိဓမၼာ၊ သည္လိုေတာ.သိေနပါၿပီ။ဘုရားရွင္ ေဟာတာကိုေတာ. ေမတၲာရွင္၊ကရုဏာရွင္ ေတြကလဲ မအားမၿပတ္ရေအာင္ ညႊန္ႀကားဆုံးမထားေတာ. ဒါကသမထ၊ ဒါက၀ိပႆနာ ဆိုၿပီးသိေနတယ္ မဟုတ္လား။(ဒါလဲ လုံးလုံးေထြးေထြးပါပဲဘုရား။) ေထြးလဲေထြးပေစ၊ အခုနလိုသာဂရုစိုက္ဗ်ာ.၊ ေနာက္က်ရင္လုံးေထြးမွာ မဟုတ္ေတာ.ပါဘူး။သူ.ဟာႏွင္. သူသီးသန္. ေနပါမယ္ဗ်ာ.။

အေရွ.သြားေတာ. အေရွ.ေရာက္မယ္၊ အေနာက္သြားေတာ. အေနာက္ေရာက္ပါတယ္။(တပည္.ေတာ္က မ်က္စိလည္ၿပီး အေရွ.ကိုအေနာက္မွတ္ၿပီး ေလွ်ာက္ေနမိမွာ စိုုးပါတယ္ဘုရား။)သည္ေနရာမွာေတာ. မီးရထားစီးသလိုေပါ.။ ဒကာႀကီးက သည္ကေနၿပီး ဘယ္ကိုစီးခ်င္သလဲ (မႏ ၱေလး စီးခ်င္ပါတယ္ဘုရား)

ေအး..မႏ ၱေလးရထားသာ မွန္မွန္တက္စီး ၊ေတာင္ေခါင္းထဲသြားခ်င္သြားပါေစ၊ မဆင္းနဲ.အဲဒါဆင္းရင္ လြဲသြားမွာပဲဗ်ာ.။ဆင္းသာမဆင္းနဲ.။မႏၱေလးေရာက္မွာပဲ။

ရထားကဘာတဲ.ဆိုရင္ ႏွာသီးဖ်ား၊ ႏွာသီး၀ ကေလးကို လက္ႏွင္.ထိေတာ. သိသလိုပဲ သည္လို စူးစူးစိုက္စိုက္ကေလးသာ သိေန၊ အဲဒါ မီးရထား ပဲဗ်ာ၊ဘာတုံး ဆိုရင္ မဂၢင္တည္းဟူသာေလွ၊ မဂၢင္တည္ဟူေသာေဖာင္ သည္လိုေၿပာႀကတယ္မဟုတ္လား။ စီးသာစီး မဂ္ ဖိုလ္ရမယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s