နေမာ ဝိဘဇၨဝါဒိေနာ အနႏၲ ဇိနႆ

အရွင္ရာဇိႏၵ (ရေ၀ႏြယ္ အင္းမ) Ya Wai Nwe (Inn​Ma)

I was born on the 18th of June, 1969 at Inn Ma city, The’ Kone, Bago Division. My parents are U Thein Ni Sein and Daw Kyin Nu. At the age of ten, it was time for me to be a novist. A year after that, I became a novist again then, titled as A Shin Ra Zhane Da. At the age of 20, I became a honorific monk (ya hen).

I finished Pa Htar Ma Gyi Htan in 1990 at Ma Har We Thoe Thar Yone Parli University, Shwe Kyin monastery, Yangon. I later acquired the title of Thar Dana Da Sar Da Mar Seri Ya in 2000. It took me 10 years to finish Da Ma Sa Thi Ya Tan.

At the beginning of 1985, I started to send short stories to Pan Magazine. I continued till 1989 but all of my articles were rejected. I never gave up. Then, in an early morning of April, 1990, someone rushed to my door to tell me that my article was published at a journal called Myat Mingalar. Since then, I wrote articles, poems and moral stories for Myat Mingalar, Thi La Wa, Thit Sar, A Pa Ma Da, Myat Tha Di War Ti, Thu Ri Za, Movie Poems, Fashion Image, Faces, Popular, A Lin Than, Interveiw and Shwe Pyi Tan.

In 2001, Pyin Nyar Shwe Taung book store published a book I wrote called “Do you want to meet every life” and “The beginning of Golden Words”. In 2002 “Never Ending Travel Mate” was published and “Let’s Be Positivist” in the following year.I am now currently living at Thu Kar Pa Thi Pa Dar Thet Da Ma Ran Thi Yeik Thar, Kyaut Kong, Yankin T/S, Yangon.

ပဲခူးတိုင္း၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းမၿမိဳ႕၊ အဖ ဦးသိန္းနီစိန္၊ အမိ ေဒၚက်င္ႏုတို႔က ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၈)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဖြားျမင္သည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ရွင္သာမေဏျပဳသည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွင္သာမေဏျပဳသည္။ ဘြဲ႕အမည္မွာ ရွင္ရာဇိႏၵ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဟာ၀ိသုဒၶါရံု ပါဠိတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ပညာ သင္ၾကားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ရွစ္မိုင္၊ သဒၶမၼရံသီ ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး အထံေတာ္၌ (၆)ႏွစ္ သီတင္းသံုးခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ သာသနဓဇ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ကို ရရွိသည္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ပန္မဂၢဇင္းသို႔ ၀တၱဳတိုစတင္ပို႔သည္။ ၁၉၈၅၊ ၁၉၈၆၊ ၁၉၈၈၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အတြင္း ေပးပို႔ခဲ့ေသာ စာမူအားလံုး အပယ္ခံ့ရသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလထုတ္ ျမတ္မဂၤလာ စာေစာင္တြင္ ဓမၼေဆာင္းပါး ပထမဆံုး စတင္ ေဖာ္ျပခံရသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ပညာေရႊေတာင္ စာအုပ္တိုက္မွ “ဘ၀တိုင္းဆံုေတြ႕ခ်င္ပါသလား” ဘာသာေရးစာအုပ္ စတင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ မဂၤလာအေတြးမ်ား စာအုပ္ျဖင့္ ဓမၼဗိမာန္ စာေပဆုႏွင့္ ဆန္းလြင္စာေပ ပထမဆုကို ရရိွခဲ့သည္။ ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၃) လမ္းမၾကီး၊ သကၤန္းကၽြန္းၾကီး ရပ္ကြက္၊ ေအာင္စည္းခံု ေစတီလမ္း၊ ဓမၼရေ၀ေက်ာင္းတိုက္၌ ပဓာနနာယက အျဖစ္ သီတင္းသံုးလွ်က ္ရိွသည္။

http://www.yawainwe.com/
http://www.yawainwe.net/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s