နေမာ ဝိဘဇၨဝါဒိေနာ အနႏၲ ဇိနႆ

ျပန္ခဲ႔ပါေတာ႔ သားေတာ္ ေမာင္ပဥၨင္းဘုရား

စာေပ ပရိယတ္
က်မ္းဂန္ တတ္မွ
ျမင္႔ျမတ္ ေပမီ
ၾကံေတြး ရည္၍
ထုိဤ ျမဳိ႔သုိ႔ သားေတာ္ပုိ႔သည္
လြမ္းလုိ႔ ေနရပါတယ္ဘုရား။

ဖခမည္းႏွင္႔ သားၾကီးမယ္ေတာ္
ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္၍………
ေပၚလာလိမ္႔ႏုိး လာလိမ္႔ႏုိးျဖင္႔
လက္ခ်ဳိးေရတြက္ ေနရပါတယ္ဘုရား။

ေျမးသားႏုေထြး ငယ္ႏုေသးသည္႔
ကေလးအမ်ား ေခ်ာင္းၾကဳိၾကားမွာ
ငါးရွာ ဖားရုိက္ ကစားလုိက္ႏွင္႔
ငယ္ခုိက္ခ်ိန္ေသး စာႏွင္႔ေ၀းသည္
ေတြးရင္း ရင္ေလးေနမိပါတယ္ဘုရား…..

ရပ္သူရြာသား လူအမ်ားမွာ
တရားေရေအး တုိက္ေကၽြးမည္႔သူ မရွိမူ၍
လူသည္ လူ႔အသိ မရွိၾကေတာ႔ပါဘုရား………

သားေတာ္ငယ္ေပါင္း ရြာကေက်ာင္းမွာ
ေက်ာင္းသားကုိပင္ မေတြ႔ျမင္ခဲ႔
ကုိရင္ ဘယ္မွာ ျဖစ္ထြန္းပါလိမ္႔
သာမေဏ၀ါ၀င္း မရွိလ်င္းေသာ္
ပဥၨင္းဘယ္မွာ ျဖစ္ထြန္းပါလိမ္႔
ပင္မွာသတ္သတ္ ခက္လက္မျဖာ
သာသနာလွ်င္ ေရာင္၀ါမလင္းႏုိင္ေတာ႔ပါဘုရား။

သာသနာရင္းျမစ္ ေတာကျဖစ္လွ်က္
ေတာပစ္ ျမဳိ႔ေပၚ သားေတာ္ေပ်ာ္သည္
ေတာ္မေတာ္ပင္ ၾကံေတြးဆင္၍
လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ ေတာရပ္ထံသုိ႔
ျပန္ခဲ႔ပါေတာ႔ သားေတာ္ ေမာင္ပဥၨင္းဘုရား……..

အမည္မသိ ဆရာေတာ္

Image Hosting by imagefra.me
http://www.sbay-student.org/

www.dhammaanalysis.multiply.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s