နေမာ ဝိဘဇၨဝါဒိေနာ အနႏၲ ဇိနႆ

မွန္ကန္ေသာ အသက္ေမြးမႈ ျပဳႏုိင္ပါေစ

မေကာင္းေသာ အသက္ေမြးမႈ မိစၦာအာဇီ၀ မွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈကုိ သမၼာအာဇီ၀ ဟု ဆုိ၏။

ကာယဒုစရုိက္ မ်ားျဖင္႔လည္း အသက္မေမြး၊ ၀စီဒုုစရုိက္ မ်ားျဖင္႔လည္း အသက္မေမြး၊

ထုိ ဒုစရုိက္ႏွစ္မ်ဳိးမွ လြတ္ေသာ ေကာင္းေသာ အသက္ေမြးမႈ႔ကုိ သမၼာအာဇီ၀ ဟု ဆုိ၏။

ဤေလာက၌ အသက္ေမြးမႈ႔သည ္မ်ားစြာရွိ၏။ အသက္ေမြးမႈ အာဇီ၀သည္

မေကာင္းေသာအသက္ေမြးမႈျဖစ္ပါက မိစၦာအာဇီ၀ ျဖစ္လာရ၏။

ေကာင္းေသာ အသက္ေမြးမႈျဖစ္ပါကသမၼာအာဇီ၀ ျဖစ္လာရ၏။

သုိ႔ရာတြင္ လူသည္ မေသလုိမႈအတြက္ အစာစားႏုိင္ရန္ ေကာင္းေသာ

အသက္ေမြးမႈပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မေကာင္းေသာ အသက္ေမြးမႈ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ အသက္ေမြးမႈ႔

တခုခုကုိေတာ႔ လုပ္ရမည္ျဖစ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ အသက္ေမြးမႈႏွစ္မ်ဳိးႏွင္႔ ပတ္သက္၍

ျမတ္စြာဘုရားက ဓမၼပဒ ပါဠိေတာ္ ၂၄၄ ၌ ဤသုိ႔ ေဟာၾကားေတာ္မူထား၏။

သုဇိ၀ံ အဟိရိေတန၊ ကာကသူေရန ဓံသိနာ၊

ပစၦႏၵိနာ ပကေမၻန၊ သံကိလိေဌန ဇီ၀ိတံ။

(ဓမၼပဒ – ၂၄၄)

လူသည္ တကယ္တမ္း လြယ္ကူစြာ အသက္ေမြးျမဴလုိပါက အရွက္မရွိရ၊

က်ီးကန္းလုိလည္း လုရဲရ၏၊

သူတစ္ပါး၏ သိကၡာကုိလည္း ခ်ရဲရ၏။

သာယာဘက္သုိ႔လည္း ေျပးကပ္ရဲရ၏။

ညစ္ပတ္ေသာ စိတ္လည္း ရွိရ၏။

ဤသုိ႔ျပဳလွ်င္ ေလာက၌ အသက္ေမြးရ လြယ္ေလ၏။

ဤေဒသနာေတာ္ အရ ေလာက၌ လုပ္ၾကံဇာတ္ကုိ သတိပဌာန္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊

၀ိပႆနာ အတုကုိ ဖန္တီး၍လည္းေကာင္း၊ ဘုရားေဟာ မဟုတ္ေသာ အဓမၼမ်ားကုိ

အဟိရိက – အရွက္မရွိဘဲ လုိက္လံေဟာေျပာပုိ႔ခ်ေနသူမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိတတ္ပါ၏။

ဟိတ္ဟန္ေကာင္းေကာင္း စကားလုံးထြားထြား မာယာမ်ားျဖင္႔ ဟန္ေဆာင္လွည္႔စားကာ

ကာကသူရ – က်ီးကန္းကဲ႔သုိ႔ လုရဲေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိတတ္ပါ၏။

ေလာကအေတြ႔အၾကဳံအရ မွားေသာအသက္ေမြးမႈ႔ႏွင္႔ မွန္ေသာအသက္ေမြးမႈ႔

ႏွစ္မ်ဳိးတုိ႔တြင္ မွားေသာ အသက္ေမြးမႈ႔က လူမုိက္တုိ႔၏ စရုိက္ႏွင္႔

လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိသျဖင္႔ ပုိ၍လြယ္ကူ၏။

အမွန္ဟူသည္မွာ အဆန္သေဘာျဖစ္သျဖင္႔ ပုိ၍ ခက္ခဲ၏။

အမွန္အားျဖင္႔ လူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ပတ္၀န္းက်င္၌ အျခားေသာလူမ်ားႏွင္႔

သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားလည္း ရွိၾကေသးရာ ယင္းတုိ႔ႏွင္႔ မလြဲမေရွာင္သာ ဆက္ဆံၾကရ၏။

ထုိကဲ႔သုိ႔ ဆက္ဆံၾကရာ၌ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆက္ဆံဖုိ႔ လုိပါ၏။

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ မဆက္ဆံႏုိင္ပါလွ်င္ အျမဲတမ္းပူပန္ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြ႔ံျခင္း၊

စုိးရိမ္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္းတုိ႔ကုိ ခံစားေနရမည္ျဖစ္၏။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆက္ဆံႏုိင္ဖုိ႔

ဆုိသည္ကလည္း မိမိတုိ႔ အေနျဖင္႔ မိမိတုိ႔ဘက္မွ ကုိယ္က်င္႔သိကၡာျဖဴစင္မွျဖစ္၏။

မိမိတုိ႔ဘက္မွ ကုိယ္က်င္႔သိကၡာ ျဖဴစင္မွလည္း အျခားသူတုိ႔ဘက္က

ကုိယ္က်င္႔သိကၡာျဖဴစင္လာမည္ျဖစ္၏။

ထုိအခါ ေလာက၌ ဒုစရုိက္မ်ား ကင္းေ၀းလာမည္ျဖစ္၏။

ဒုစရုိက္မ်ား ကင္းေ၀းလာသည္ႏွင္႔ အမွ် သုစရုိက္မ်ား ထြန္းကားလာမည္ျဖစ္၏။

သုစရုိက္မ်ား ထြန္းကားလာလွ်င္ လူတုိ႔ ေတာင္႔တၾကေသာ

လြတ္လပ္မႈ၊ မေသမႈ၊ အားကုိးႏုိင္မႈတုိ႔ကုိ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းရလာမည္ျဖစ္၏။

ထုိ႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင္႔ စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္မႈ (ေမာကၡ)၊

စစ္မွန္ေသာ မေသမႈ(အမတ)၊ စစ္မွန္ေသာ အားကုိးရာ (သရဏ) တုိ႔ကုိ

ရလုိၾကပါလွ်င္ မခုိင္မာေသးေသာ ကုိယ္က်င္႔သိကၡာတည္ေဆာက္မႈ သမာဒါန၀ိရတီ မွ

ခုိင္မာေသာ ကုိယ္က်င္႔ သိကၡာ တည္ေဆာက္မႈ သမၼတၱ၀ိရတီ သုိ႔ ေရာက္ေအာင္

ခုိင္မာေသာ အဓိဌာန္ျဖင္႔ မျဖစ္မေန ၾကဳိးပမ္းရေပမည္။

ဦးေရႊေအာင္(အျမင္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္း) မွ ကုိးကား ေရးသားပါသည္

္ိိိ

Image Hosting by imagefra.me
http://www.sbay-student.org/

www.dhammaanalysis.multiply.com/


2 responses

 1. အရက္ ေဆးလိပ္ စသၿဖင္႔ ထုတ္လုပ္ေသာ စက္ရုံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အသက္ေမြးမူ႔သည္ ေကာင္းေသာ အသက္ေမြးမႈ႔ မည္ပါသလား?

  October 26, 2011 at 8:20 pm

  • ၀န္းထမ္းအေနနဲ႔ကေတာ့ ဘယ္၀န္ကိုပဲထမ္းထမ္း ရိုးရိုးသားသား တာ၀န္ေက်ေက်နဲ႔ လုပ္ခလစာယူၿပီး အသက္ေမြးတယ္ဆိုရင္ ေကာင္းတယ္လို႔ မခ်ီးမြမ္းႏိုင္ရင္ေတာင္မွ ဆိုးတယ္လို႔ မကဲ့ရဲ့သင့္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရး ရွားပါးတဲ့ ကာလေဒသေတြမွာ ရရာ၀န္ကို ထမ္းေနရတာဆိုရင္ အျပစ္ဆိုဖို႔ ခက္ပါတယ္။

   ေရြးစရာ အလုပ္ေတြေပါေနၿပီး ၀န္ထမ္းသူ ကိုယ္တိုင္ကလည္း အရက္ ေဆးလိပ္ စတာေတြနဲ႔ လံုး၀ကို မပတ္သက္ဘဲ အသက္ေမြးတာ ဆိုရင္ေတာ့ အထူးသျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးသင့္ပါတယ္။

   Note: facebook.com မွအရွင္အာစာရာ၏ ေျဖဆိုခ်က္ပါ….
   https://www.facebook.com/ashin.acara

   November 7, 2011 at 11:58 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s