နေမာ ဝိဘဇၨဝါဒိေနာ အနႏၲ ဇိနႆ

ဒါနျပဳရာမွာမဂၢင္ရွစ္ပါးပါသလား

အေမး။ ။ ဘုန္းဘုန္းဘုရား မဂၢင္ရွစ္ပါးကို အက်ဥ္းၿခံဳးလိုက္ရင္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာလို႔ တပည့္ေတာ္ သိထားပါတယ္ဘုရား။ ဒါျဖင့္ မဂၢင္ရွစ္ပါးထဲမွာ ဒါန မပါဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္သိခ်င္တာက ဒါနဟာ မဂၢင္ရွစ္ပါးထဲပါမပါ သိခ်င္ပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ေတြးသလို တခ်ဳိ႕လည္း ေတြးမိၾကလိမ့္မယ္ ထင္တယ္ဘုရား၊ ဒါေၾကာင့္ အားလံုး သိေအာင္ ေျဖၾကားေပးေစခ်င္ပါတယ္ဘုရား။

အေျဖ။ ။ ဒါနျပဳတဲ့အခါမွာ စဥ္းစားေတြးေခၚတဲ့ အသိဉာဏ္လိုပါတယ္။
(၁) ။ ဒါနတစ္ခုျပဳတဲ့အခါမွာ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာျဖစ္မယ္၊ မေကာင္းတာလုပ္ရင္ မေကာင္းတာျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ ကမၼႆကတသမၼာဒိ႒ိဉာဏ္ ရွိရပါ့မယ္။ ဒါနျပဳတဲ့ေနရာမွာ ကံနဲ႔ကံရဲ႕ အက်ဳိးကိုသိျမင္ရင္ မွန္ကန္စြာသိျမင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္ပါ။ ဒါ့အျပင္ နိဗၺာန္ကို ဦးတည္ၿပီး ဒါနျပဳတဲ့အတြက္လည္း သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္ ပိုၿပီးျပည့္စံုသြားပါတယ္။

(၂) ဒါနျပဳတဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္ျပဳမဲ့ ေကာင္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒါနပြဲ “ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုလုပ္ရင္မေကာင္းမလဲ”ဆိုၿပီး ဒါနနဲ႔စပ္တဲ့ ႀကံစည္မႈေတြ ရွိၾကမွာပါ။ ေကာင္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႀကံစည္တာဟာ မွန္ကန္ေသာ ႀကံစည္မႈျဖစ္တဲ့အတြက္ သမၼသကၤပၸမဂၢင္ထဲ အႀကံဳး၀င္သြားပါတယ္။ (ပညာမဂၢင္၂ပါး)

(၃) ဒါနနဲ႔စပ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုတဲ့အခါမွာ ေကာင္းတဲ့မွန္ကန္တဲ့စကားပဲ ေျပာဆိုမိၾကမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သမၼ၀ါစာ မည္ပါတယ္။

(၄) ဒါနျပဳျခင္းဟာ ေကာင္းတဲ့ အျပဳအမူျဖစ္တဲ့အတြက္ သမၼာကမၼႏၱမဂၢင္ပါ။

(၅) ဒါနျပဳတဲ့အခါ မိမိလွဴတဲ့ ပစၥည္း၀တၱဳမ်ားက တရားသျဖင့္ ရွာေဖြထားတဲ့ အလွဴပစၥည္းျဖစ္ရပါမယ္။ တရားသျဖင့္ ရွာေဖြထားတဲ့ပစၥည္းကို ေပးလွဴရတဲ့အတြက္ သမၼာအာဇီ၀ မဂၢင္ထဲ ပါသြားပါတယ္။ ဒီသံုးပါးက သီလမဂၢင္ပါ။ (သီလမဂၢင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒါနမျပဳခင္ သီလနဲ႔ အေရာင္တင္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ သီလမဂၢင္ထဲ ပါ၀င္ေနမွာပါ။)

(၆) ဒါနျပဳဖို႔အတြက္ ေၾကာင့္ၾကစိုက္လံု႔လစိုက္ရပါမယ္။ အားထုတ္ရပါမယ္။ ေကာင္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လံု႔လစိုက္ရ၊ အားထုတ္ရတဲ့အတြက္ သမၼာ၀ါယမမဂၢင္ မည္ပါတယ္။

(၇) မိမိျပဳတဲ့ဒါနကို ျပန္လည္အမွတ္ရေနျခင္းသည္ ေကာင္းတဲ့ အမွတ္ရမႈျဖစ္တဲ့အတြက္ သမၼာသတိ မည္ပါတယ္။

(၈) ဒါနျပဳတဲ့အခါ မိမိစိတ္ဟာ ဒါနျပဳတဲ့ အာရံုအေပၚမွာပဲ တည္တည္ၾကည္ၾကည္ ျဖစ္ေနတယ္။ စိတ္ကိုလည္း တစ္ျခားအာရံုသို႔ မေရာက္ေအာင္ သတိထားၿပီး စိတ္ကို ဒါနအာရံုထဲ နစ္ထားရပါမယ္။ ဒါဟာ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ျခင္းလို႔ေခၚတဲ့ သမၼာသမာဓိမဂၢင္ မည္ပါတယ္။

အခ်ဴပ္ဆိုရရင္ ဒါနျပဳတဲ့အခါမွာ မဂၢင္ထဲပါ၀င္ေနပါတယ္၊ ပါ၀င္ေအာင္လည္း ဆိုခဲ့ၿပီးတဲ့အတုိင္း ဒါနျပဳတတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားေပးလိုက္ပါတယ္။

ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) http://venkawwida.com/မွ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s