နေမာ ဝိဘဇၨဝါဒိေနာ အနႏၲ ဇိနႆ

ေဒါက္တာအရွင္နႏၵမာလာဘိဝံသ၏ စာအုပ္မ်ား

HTML Tables

2 responses

  1. နိုင္နိုင္ထြန္း

    ဆရာေတာ္ဘုရားရဲ ့ Phone No ရွိရင္ေဖာ္ျပေပးပါလားခင္ဗ်ား။
    ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

    December 27, 2011 at 9:18 pm

  2. Budda makes me peaceful mind in every minutes,so i believes BUDDA SO MUCH.

    February 28, 2012 at 2:32 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s